Print
Galleria TILA

Kalevankatu 40, 00180 Helsinki
KARTTA karta - map
http://tilagalleria.wordpress.com/
mailto:

Avoinna / öppet / open: ke-pe / ons-fre / Wed-Fri 12–17  •  la-su/ lör-sön/ Sat-Sun 11-16
• Katso gallerian yhteystietoja myös Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/groups/191300048527/Anna-Leena Hakuli
4. – 27.4.


V O X   B A L A E N A E 
Maalauksia

George  Crumbin sävellys Vox Balaenae on muuttunut maalauksissani liikkeeksi, väreiksi ja kertomuksiksi.

Niiden kautta olen sukeltanut meren syvyyksiin ja alitajuntaani.

Kuulen töissäni valaiden laulun.

Ihmisen mieli ja minuuden syntymä kohisee ja virtaa alkukantaisena ja vääjäämättömänä.
V O X    B A L A E N A E
Målningar
V O X   B A L A E N A E 
Paintings

In my paintings the composition Vox Balaenae by Georg Crumb has transformed into movement, colours and narratives.

I have dived into the depths of the sea and into my subconscious.

In my works I hear the song of the whales.

The human mind and the birth of self roar and flow in a primitive and inevitable way.

  Anna-Leena Hakuli: Vox balaenae