Print
Galleria TILA

Kalevankatu 40, 00180 Helsinki
KARTTA karta - map
http://tilagalleria.wordpress.com/
www.tilagalleria.wordpress.com

Avoinna / öppet / open: ti-pe / tis-fre / Tue-Fri 12–17  •  la-su/ lör-sön/ Sat-Sun 12-15
• Katso gallerian yhteystietoja myös Facebook-sivuilta: https://www.facebook.com/groups/191300048527/Karita Kivikoski-Veijalainen
3. – 26.10.

http://tilagalleria.wordpress.com/

TEEMASTA YHTEISÖ
Maalauksia

Jokaisella yhteisön jäsenellä eli näyttelyn taideteoksella on oma pienoismaailmansa. Itsenäinen oma alueensa. Samalla tavalla kuin meillä ihmisilläkin on. Jokainen tarvitsee riittävästi tilaa ympärilleen. Yhteisön jäsenet liittyvät toisiinsa ja ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Hyvässä yhteisössä yksittäinen jäsen saa enemmän ja voi hyvin verrattuna yksin ilman yhteisönsä tukea olevaan. Yksilöt luovat kuitenkin omat suhteensa yhteisön sisällä. Näistä suhteista ei muodostu samansisältöisiä ja vuorovaikutukset ovat erilaisia. Näyttelyn teokset  ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa ja ympäristöönsä. Veistokset jatkavat vuoropuheluaan ja luovat omaa suhdettaan maalausten kanssa galleriatilassa. Tähän keskusteluun näyttelytilassa pääsee osalliseksi myös taiteen katsoja omista lähtökohdista käsin.

Näyttelyn ensimmäiset teokset syntyivät Lohjan Tytyrin kaivoksen innoittamina. Polyuretaaniveistokset muotoiltiin saven avulla ja vapaasti pursottaen. Tämän jälkeen veistokset toimivat innoituksen lähteenä öljyvärimaalauksilleni.
SOCIETY AS A THEME
Paintings

Every member of a society, in other words, every piece of art in this exhibit has its own small world. Its own independent area like we humans do. Everyone needs enough space around theme. The members of the society are connected to each other and are in interaction with one another. In a good society an individual member gets more and feels well compared to one without a society. However individuals create their own relations inside a society. These relations are not identical and the interactions are different. The pieces of the exhibit are in interaction with each other and their environment. Sculptures continue their dialogue and create their own relationships with the paintings in the gallery hall. The viewer of art can also be part of this conversation based on one´s own views and backgrounds.

The exhibit´s first pieces of art were born inspired by Tytyri´s mine in Lohja. The sculptures made of polyurethane were shaped with clay and freely squeezed out. Afterwards the sculptures were inspiration for my paintings.

  Karita Kivikoski-Veijalainen: Tasapaino II, öljy kankaalle, 70 x 60 cm, 2013